سجاد بهاروند

چند نکته برای افزایش امنیت سیستم (کامپیوتر، لپتاپ)

چند نکته برای افزایش امنیت سیستم (کامپیوتر، لپتاپ)

در دنیای امروزه بحث امنیت سیستم های کامپیوتری بسیار مهم تر از قبل شده است. چرا که اکثر ما اطلاعات بسیار مهمی از نظر شخصی، کاری و… در سیستم هایمان نگهداری می کنیم که به خطر افتادن این اطلاعات می تواند هزینه های مادی یا روانی زیادی برای ما داشته باشد به همین علت باید […]